Now showing items 1-20 of 34

  • Agregace a prohledávání poštovních logů 

   Author: Lacina Miroslav; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Analýza pohybu pro staticky umístěnou kameru 

   Author: Cvacho Ondřej; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza pohybu pro staticky umístěnou kameru 

   Author: Baloun Lubomír; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Pulc Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá implementací algoritmů pro sledování jednotlivých osob, rozhodnutí o přítomnosti určitého objektu a analyzování pohybu do teplotní mapy. V práci je proveden rozbor technik pro vhodné řešení této ...
  • Automatová knihovna - determinizace konečných a zásobníkových automatů 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatová knihovna - Grafy a grafové algoritmy 

   Author: Brož Jan; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Tato práce se zabývá algoritmy z teorie grafů a reprezentací grafů v paměti počítače. Cílem je nastudovat a implementovat vybrané grafové algoritmy a integrovat je do knihovny zvané Automata Library (zkráceně ALib), vyvíjené ...
  • Automatová knihovna - isomorfismus planárních grafů 

   Author: Rosca David; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Předmětem této práce je problém isomorfismu planárních grafů. Práce v první části popisuje implementaci základních grafových struktur a algoritmů. Dále je popsána implementace algoritmu Hopcroft-Wong pro řešení problému ...
  • Automatová knihovna - Stromové automaty a algoritmy nad stromy 

   Author: Plachý Štěpán; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá konečnými stromovými automaty, což je výpočetní model pro zpracování regulárních stromových jazyků, a jejich implementací v projektu Automatová knihovna. V práci jsou navrženy a implementovány datové struktury ...
  • Deminifikace a deobfuskace JavaScriptu 

   Author: Platkevič Adam; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Jazyk JavaScript je výhradní prostředek skriptování v rámci webovských stránek. Aby chránili své duševní vlastnictví či skryli nekalý úmysl, někteří programátoři přistupují u svého kódu k záměrnému snížení jeho srozumitelnosti, ...
  • Dynamické mapy s víceuživatelským přístupem 

   Author: Blažek Milan; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Formální specifikace šablonovacího jazyka Latte a implementace pluginu pro platformu IntelliJ IDEA 

   Author: Tvrdík Jan; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Grafy a grafové algoritmy pro knihovnu algoritmů 

   Author: Uhlík Jan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce vylepšuje implementaci grafů a grafových algoritmů v knihovně algoritmů ALib vyvíjené na Katedře teoretické informatiky FIT ČVUT v Praze. Hlavní důraz je kladen na univerzalitu návrhu, který vede ke ...
  • Implementace kompresních metod LZY, LZMW a LZAP v jazyce Java 

   Author: Bobot Ján; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce se zabývá slovníkovými kompresními metodami LZMW, LZAP a LZY, které jsou variantami metody LZW. Práce popisuje na jakých principech dané metody fungují a zabývá se také jejich implementací. Algoritmy jsou ...
  • Implementace větvících regulárních výrazů 

   Author: Sochor Miroslav; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Větvící regulární výrazy jsou regulární výrazy rozšířené o unární operátor Fork. Tento operátor přidává souběžnou složku k výrazům. Cílem práce je tyto Větvící regulární výrazy implementovat, aby se daly využít k analýze ...
  • Integrace syntaxe založené na jazyku Python pro Clang/LLVM překladač jazyka C++ 

   Author: Červený Jan; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření jazyka C++ pro překladač Clang/LLVM. Cílem tohoto rozšíření je zjednodušení a zlepšení čitelnosti. Hlavní inspirací jsou jazyky Python a CoffeeScript. Obsahem práce je ...
  • Komprese LZ77 pomocí OpenCL 

   Author: Bobek Martin; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá implementací paralelní verze kompresního algoritmu LZ77 pro výpočet na grafických kartách s využitím frameworku OpenCL. V rámci řešení byly pro vyhledávání implementovány a porovnány ...
  • Kompresní metoda LZFSE 

   Author: Hron Martin; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá kompresní metodou LZFSE, která kombinuje slovníkovou kompresi s technikou založenou na ANS (asymmetric numeral systems). Práce popisuje principy, na kterých tato metoda funguje, a analyzuje referenční ...
  • Kompresní metoda Zstandard 

   Author: Vladyka Ondřej; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V práci se zaměřuji na nový algoritmus pro bezeztrátovou kompresi dat zvaný Zstandard. Teoretická část se zabývá úvodem do kompresních algoritmů a analýzou algoritmu Zstandard. V praktické části je algoritmus implementován ...
  • Konstrukce a simulace vyhledávacích automatů přesného a přibližného vyhledávání 

   Author: Čapek Tomáš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Cílem této práce je implementovat algoritmy konstrukce vyhledávacích automatů. Dále se práce zabývá simulacemi tohoto druhu automatů. V práci jsou implementovány metody, používající Hammingovu, Levenshteinovu a Zobecněnou ...
  • Minifikace a obfuskace JavaScriptu 

   Author: Hanák Samuel; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Práce se zaměřuje na problematiku minifikace a obfuskace, tj. automatizovaného znepřehlednění zdrojového kódu, za účelem ochrany autorského práva autora zdrojového kódu, při zachování původní funkcionality. Předmětem ...
  • Nástroj na vyhodnocování lambda kalkulu 

   Author: Václav Málek; Supervisor: Polách Radomír; Opponent: Máj Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací nástroje pro vyhodnocování lambda kalkulu. Vytvořený nástroj, nazvaný LambdaEvaluator, podporuje normální a aplikativní vyhodnocování, symbolické názvy a ...