Now showing items 1-6 of 6

  • Code refactoring using Codiscent's projective technologies 

   Author: Tomáš Buňata; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce se zabývá využitím projektivních technologí k refaktoringu a analýzou současných přístupů a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod do refaktoringu, testování a srovnání využití možností refaktoringu v ...
  • Code refactoring using Codiscent's projective technologies 

   Author: Tomáš Buňata; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zabývá refaktoringem kódu s využitím projektivních technologií společnosti Codiscent. Teoretická část obsahuje analýzu současných přístupů k refaktoringu a nástrojů k udržování čistého kódu. Poskytuje úvod ...
  • OpenPonk: implementace parseru a interpretu OCL 

   Author: Svoboda Jakub; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací syntaktické analýzy a interpreta OCL jazyka pro OpenPonk modelovací platformu v prostředí Pharo. Nejdříve se v práci popisuje OCL jazyk, algoritmy syntaktické analýzy, ...
  • Procesní stroj pro metodu BORM 

   Author: Zyková Alžběta; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Software pro výuku jazyka Prolog 

   Author: Marko Jakub; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vektorový grafický editor s podporou geometrických pravidel ve Pharo/Bloc 

   Author: Vojtěch Balík; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Při tvorbě strukturovaných kreseb jako jsou diagramy, jsou mezi objekty často zamýšlené geometrické vztahy, nebo-li omezující podmínky, které by měly platit. V této práci nejdříve shrnuji existující metody řešení omezujících ...