Now showing items 1-1 of 1

  • Simulátor 32-bitového procesoru podporující instrukční sadu MIPS 

   Author: Ondřej Marek; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému, který umožňuje simulovat vykonávání programů na vybrané mikroarchitektuře. Řešeršní část práce se zabývá srovnáním již existujích řešení a popisuje technologie ...