Now showing items 1-4 of 4

  • Algoritmy a datové struktury pro hešování na GPU 

   Author: Askar Kolushev; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Hešovaci tabulka je typ datové struktury, která umožňuje vloženi a vyhledáváni kličů se složitosti O(1). Některé hešovaci tabulky jsou optimalizované pro práci na grafických procesorech (GPU). Tato práce je zaměřena na ...
  • Řešič soustavy lineárních rovnic pomocí Gauss-Jordanovy metody na GPU 

   Author: Emil Eyvazov; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Oberhuber Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Řešení systému lineárních rovnic metodou Gauss-Jordan na GPU s CUDA. Porovnání doby provedení implementace na GPU s implementací na CPU. Porovnání implementace Gauss-Jordan na GPU s implementací knihovny cuSOLVER.
  • Vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU 

   Author: Šimon Bařinka; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zaměřuje na vývoj paralelních algoritmů pro strojové učení na GPU. V práci je podrobně popsána architektura umělých neuronových sítí a vybrané algoritmy tradičního strojového učení. Dále je popsán vývoj ...
  • Vývoj paralelních řadících algoritmů na GPU 

   Author: Xuan Thang Nguyen; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá vybranými paralelními řadícími algoritmy vhodnými pro implementaci na GPU. Jedná se konkrétně o Bitonic sort a Quicksort. Bitonic sort, i když má vyšší časovou složitost, je vhodným kandidátem na řazení ...