Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet důležitosti příznaků Black-box modelů 

   Author: Ard Kelmendi; Supervisor: Maurerová Veronika; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-28)
   Důležitost proměnných je technika, která přiřazuje skóre vstupním proměnným (sloupcům strukturovaných dat) na základě jejich vlivu na predikování cílové proměnné. Sloupce datasetu, které jsou použity jako vstup do algoritmu ...