Now showing items 1-1 of 1

  • Systém detekce anomálií v docházce zaměstnanců pomocí neuronových sítí 

   Author: Horák Tomáš; Supervisor: Černý Jan; Opponent: Kopp Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Rád bych poděkoval vedoucímu práce, bez něhož by práce jistě nebyla dokončena.} Práce analyzuje úlohu detekce anomálií a způsoby jejího řešení. Podrobněji se věnuje neuronovým sítím a konkrétně vícevrstvým replikačním ...