Now showing items 1-1 of 1

    • Implementace evolučního shlukování 

      Author: Trusina Jan; Supervisor: Bartoň Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
      Tato bakalárská práce se zabývá shlukováním dat a implementací algoritmu MOCK. První cást této práce je venována ruzným metodám shlukování dat. V druhé cásti je popsán algoritmus MOCK a jeho implementace do frameworku Clueminer. ...