Now showing items 1-1 of 1

  • Generátor herního systému pro turnaje s rozdílnými výkonnostními kategoriemi 

   Author: Klement Michal; Supervisor: Bartík Matěj; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cieľom tejto práce je vypracovanie rešeršu a vytvorenie podkladov pre budúcu implementáciu softvéru na vytvorenie herného plánu pre turnaj v kanoepole. Rešerš je zameraný na možné metódy riešenia - problém s obmedzujúcimi ...