Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikace pro vyhodnocení stylu jízdy řidiče 

   Author: Šabata Tomáš; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému 

   Author: Wudi Petr; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé ...
  • Program pro vytváření trojrozměrných prototypů 

   Author: Haur Vojtěch; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Sklad zámečnické firmy, optimalizace dělení materiálů 

   Author: Kuzin Tomáš; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vyhledávání opsaných programů 

   Author: Michal Dvořák; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Plagiátorství zdrojových kódů je problematika, se kterou se musí potýkat nejeden vysokoškolský kurz programování. Tato bakalářská práce se zaměřuje na vylepšení detekce opsaných programů pro systém ProgTest, portál pro ...