Now showing items 1-4 of 4

  • Aplikace pro vyhodnocení stylu jízdy řidiče 

   Author: Šabata Tomáš; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Detekce a sledování pohybu osob na základě záznamu z kamerového systému 

   Author: Wudi Petr; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce popisuje algoritmus, který dokáže v kamerovém záznamu detekovat jednotlivé osoby a ty dále sledovat. Omezuje se přitom na případ kamery umístěné nad hlavami těchto osob. Cílem práce je porovnat různé ...
  • Program pro vytváření trojrozměrných prototypů 

   Author: Haur Vojtěch; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Sklad zámečnické firmy, optimalizace dělení materiálů 

   Author: Kuzin Tomáš; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)