Now showing items 1-15 of 15

  • Agregace a prohledávání poštovních logů 

   Author: Lacina Miroslav; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Automatová knihovna - převody mezi regulárními výrazy, regulárními gramatikami a konečnými automaty 

   Author: Pecka Tomáš; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Automatová knihovna - konstrukce LR analyzátoru 

   Author: Kočička Martin; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem této práce jsou základní LR parsovací algoritmy. Práce v úvodu popisuje obecně bottom-up a shift-reduce parsování. Dále se zaměřuje na LR parsování, specificky LR(0) a SLR(1) parsery. Práce obsahuje návrh potřebných ...
  • Automatová knihovna - konstrukce LR analyzátoru 

   Author: Kočička Martin; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem této práce jsou základní LR parsovací algoritmy. Práce v úvodu popisuje obecně bottom-up a shift-reduce parsování. Dále se zaměřuje na LR parsování, specificky LR(0) a SLR(1) parsery. Práce obsahuje návrh potřebných ...
  • Dynamické mapy s víceuživatelským přístupem 

   Author: Blažek Milan; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Komprese dat metodou bajtového antislovníku 

   Author: Tatarevićová Sandra; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Kompresní metoda LZFSE 

   Author: Hron Martin; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato práce se zabývá kompresní metodou LZFSE, která kombinuje slovníkovou kompresi s technikou založenou na ANS (asymmetric numeral systems). Práce popisuje principy, na kterých tato metoda funguje, a analyzuje referenční ...
  • Kompresní metoda Zstandard 

   Author: Vladyka Ondřej; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   V práci se zaměřuji na nový algoritmus pro bezeztrátovou kompresi dat zvaný Zstandard. Teoretická část se zabývá úvodem do kompresních algoritmů a analýzou algoritmu Zstandard. V praktické části je algoritmus implementován ...
  • Kompresní metody LZ 

   Author: Fiedler Ondřej; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Holub Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření v automatové knihovně 

   Author: Červený Radovan; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-12)
   Předmětem této práce je rozšíření Automatové knihovny pro měření času běhu algoritmu, paměti spotřebované algoritmem, a obecných událostí pro profilování algoritmu. Dále jsou navrženy a implementovány aplikace pro automatizaci ...
  • Multiagentní prostředí na platformě Android 

   Author: Bilík David; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Plánovač setkání 

   Author: Koc Lukáš; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Polách Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Problém cestujícího lovce hry Geocaching I 

   Author: Schovánková Klára; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato práce se zabývá hledáním tras pro hru Geocaching. Její součástí je porovnání různých algoritmů pro hledání vhodných tras se zaměřením na hladové algoritmy a 2-aproximační algoritmus. Těchto algoritmů je následně využito ...
  • Protisměrné vyhledávání ve stromech 

   Author: Kocík David; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Baier Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Vizualizace dojezdnosti 

   Author: Šlégl Zdeněk; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem této práce je především vytvoření desktopové aplikace, která umožní najít nejlepší místo pro sraz při využití veřejné dopravy. První část práce se zabývá hledáním a analýzou dostupných zdrojů vstupních dat. V další ...