Now showing items 1-1 of 1

  • Android knihovna pro objektově-relační mapování 

   Author: Bína Jan; Supervisor: Skoumal Vladislav; Opponent: Čermák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací Android knihovny pro objektově-relační mapování. Popisuje a porovnává dva různé způsoby implementace. Na základě požadavků a poznatků z porovnání existujících řešení ...