Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce CNV v datech z celoexomového sekvenování pacientů s neurogenetickým onemocněním 

   Author: Jaroslav Iha; Supervisor: Staněk David; Opponent: Svatoň Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-07)
   Přestože je variabilita počtu kopií segmentů DNA (Copy number variation, CNV) genetickou příčinou vzniku mnoha neurogenetických onemocnění, její následné detekování z dat masivně paralelního sekvenování zůstává složitou ...