Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 21-40 z 52

  • Softwarový nástroj pro využití mobilního telefonu při snímání pohybu 

   Autor: Nedelčev Nikolaj; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Moje bakalářská práce se skládá ze dvou aplikací, které fungujízcela samostatně. Cílem první mobilní aplikacebylo využíttechnologiisnímání pohybuvmobilním telefonu pomocí akcelerometru, následně naměřená data uložit do ...
  • Webová aplikace pro zobrazení a vyhodnocení dat z glukometru 

   Autor: Hrůza Tomáš; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tatobakalářská práceje zaměřenana vývoj webové aplikace. Účelem této aplikace je zobrazení a vyhodnocení dat zglukometru. Zobrazení datje realizováno pomocígrafů. Vyhodnocená data umožňuje aplikace exportovat do souboru ...
  • Vývoj softwarových modulů pro mobilní aplikaci 

   Autor: Fiala Dominik; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci softwarových modulů do aplikace Diabetesdagboka, která vzniká ve spolupráci snorským Národním centrem pro telemedicínu, pro platformu Android. Práce sestává ze ...
  • Mobilní aplikace Mobile CIMED pro sbírání medicínských dat ze sensorů 

   Autor: Ospanova Alina; Vedoucí práce: Kana Michel; Oponent práce: Vítězník Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem dané práce je navrhnout řešení problémy komunikace mezí zdravotnickou technikou a nemocničním informačním systémem. Teoretická část obsahuje přehled různých vyskytujících ve Světě zdravotnických zařízení a jejich ...
  • Aplikace pro měření frekvence třesu z videozáznamu 

   Autor: Bína Ondřej; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Určení frekvence třesu je důležité při diagnóze nebo sledování vývoje některých neurologických chorob postihujících jak lidi, tak zvířata. Proto je v rámci této práce vytvořena desktopová aplikaci, která je schopna frekvenci ...
  • Webová aplikace pro digitalizaci papírových dotazníků 

   Autor: Šustek Pavel; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Šlajchrt Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Posuzování zdravotního stavu pacientů v gerontologii je prováděno pomocí funkčních vyšetření. Jedná se o řadu specializovaných testů, jejichž výsledky jsou zaznamenávány do papírových formulářů. Tato práce se zabývá tvorbou ...
  • Biodomino - mobilní aplikace pro výuku biologie 

   Autor: Rolandová Barbora; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť mobilnú aplikáciu Biodomino pre podporu výučby biológie formou hry. Súčasťou mobilnej aplikácie je vytvorenie editoru navrhnutý ako webová aplikácia, kde učiteľ vytvára jednotlivé ...
  • Inovace webových stránek domácího vzdělávání 

   Autor: Endrštová Barbora; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této bakalářské práce je inovovat webové stránky Domácího vzdělávání Jany Králové na základě sestaveného návrhu vycházejícího z výsledků analýzy dosavadního řešení webové prezentace a požadavků poskytovatele. Vlastní ...
  • Hodnocení profilu obličeje a jeho atraktivity 

   Autor: Malý Jaroslav; Vedoucí práce: Kasal Pavel; Oponent práce: Měšťák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Východiskem plánování a hodnocení efektu operací v plastické chirurgii je posouzení estetického optima z hlediska uplatnění pravidel symetrie, zlatého řezu a neoklasických kánonů, dále somatotypu jedince. Zavedeným metodickým ...
  • Tvorba a aktualizce webového portálu FIT ME 

   Autor: Steklá Michaela; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem bakalářské práce je aktualizovat webový portál Fit Me zaměřený na uchování a prezentaci cviků. V práci se nejdříve seznamte s projektem Fit Me a technologií Drupal. Webový portál má vytvořené jádro a základní vzhled ...
  • Návrh a implementace knihovny pro ovládání robotické paže 

   Autor: Poláček Milan; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Martinásek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat v jazyce C# knihovnu pro ovládání robotické paže. Knihovna by měla být dostatečně abstraktní, aby umožňovala připojit libovolnou paži s libovolnými motory a dostatečně ...
  • Rozbor a zobrazení parametrů chůze 

   Autor: Klempíř Ondřej; Vedoucí práce: Ladecký Martin; Oponent práce: Svoboda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem bakalářské práce je rozbor parametrů chůze pacientů s DMO před operací a po ní. Pacienti byli nasnímáni na univerzitní klinice v Grazi pomocí kamerového systému VICON. V bakalářské práci se seznamte s indexy chůze, ...
  • Objednávkový systém s rozšířenou podporou pro informovanost pacientů 

   Autor: Pešta Marek; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Vytvořte webovou aplikaci určenou lékařům, která bude sloužit jako objednávkový systém s rozšířenou podporou pro zasílání informací pacientům. Na straně lékaře bude aplikace umožňovat správu objednávek pacientů a nastavení ...
  • Mobilní aplikace měřící tempo běhu 

   Autor: Doksanský Marek; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kábrt Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Cílem bakalářské práce je vytvořit aplikaci pro mobilní telefony měřící tempo běhu. V bakalářské práci se nejdříve seznamte s metodami měření pohybů pomocí telefonu, prozkoumejte a stručně popište existující aplikace a ...
  • Aplikace pro kamerové měření testu "klepání prstů" u pacientů s Parkinsonovou chorobou 

   Autor: Staněk David; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Šofka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Ovládání počítače pomocí jazyka při použití hloubkové kamery 

   Autor: Ibl Martin; Vedoucí práce: Krupička Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Sociální síť pro seniory 

   Autor: Koller Daniel; Vedoucí práce: Vítečková Slávka; Oponent práce: Neťuka Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Možnosti zajištění přístupu do IS ve zdravotnictví, problematika vhodné autentizace 

   Autor: Malá Gabriela; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Fit Me webový portál - jádro systému, funkční prvky a databáze 

   Autor: Žikeš Radek; Vedoucí práce: Krupička Radim; Oponent práce: Kuzmin Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Bezpečnostní politika ordinace 

   Autor: Salačová Kristýna; Vedoucí práce: Brechlerová Dagmar; Oponent práce: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)