Now showing items 1-5 of 5

  • Aktivní střelec - případová studie ze zahraničí 

   Author: Hubrová Barbora; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Předmětem diplomové práce je zpracování problematiky aktivního střelce, konkrétně rozbor protiprávního jednání Anderse Breivika. Tato práce má za úkol osvětlit otázky týkající se aktivních střelců. V několika částech je ...
  • Činnosti a organizace soukromé bezpečnostní služby a její zapojení v rámci ochrany obyvatelstva 

   Author: Michalík Karel; Supervisor: Zámek David; Opponent: Hartmann Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce na téma „Činnosti a organizace soukromé bezpečnostní služby a její zapojení v rámci ochrany obyvatelstva“ je zaměřena na definování pojmů z oblasti soukromých bezpečnostních služeb, integrovaného záchranného ...
  • Odborná příprava policistů služebně zařazených na obvodních odděleních Policie Libereckého kraje k řešení krizových situací a mimořádných událostí 

   Author: Košťan Jakub; Supervisor: Vaníček Jiří; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Obsahem diplomové práce je analýza a zhodnocení připravenosti policistů služebně zařazených na obvodních odděleních Územního odboru Česká Lípa na problematiku krizového řízení a řešení mimořádných události a krizových ...
  • Velitel Policie České republiky v hlavním městě Praze 

   Author: Novák Pavel; Supervisor: Krch Roman; Opponent: Zámek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předložená diplomová práce pojednává o novém řídícím prvku v systému odezvy na mimořádnou událost jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému - Policie České republiky a to v hlavním městě Praze. Shromažďuje, ...
  • Vliv mimořádné události ve Vrběticích na právní úpravu v oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem. 

   Author: Bajcurová Michaela; Supervisor: Zámek David; Opponent: Koubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-11)
   Tématem mé diplomové práce je posouzení vlivu mimořádné události ve Vrběticích na právní úpravu v oblasti nakládání se zbraněmi a střelivem. V teoretické části diplomové práce je popsána mimořádná událost ve Vrběticích ve ...