Now showing items 1-3 of 3

  • Individuální ochrana proti zbraním hromadného ničení 

   Author: Smrčka Pavel; Supervisor: Hylák Čestmír; Opponent: Otřísal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato diplomová práce je zaměřena na individuální ochranu před účinky zbraní hromadného ničení v České republice. Autor zde popisuje jednotlivé prostředky individuální ochrany, které jsou připraveny ve skladech k výdeji pro ...
  • Malodoranty jako potenciální složky neletálních chemických zbraní 

   Author: Svobodová Kateřina; Supervisor: Pitschmann Vladimír; Opponent: Otřísal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   V diplomové práci jsou charakterizovány malodoranty a je provedeno jejich zařazení v kontextu neletálních chemických zbraní. Práce obsahuje přehled známých nebo potenciálních malodorantů. V další části práce jsou popsány ...
  • Možnosti využití flashover kontejnerů pro výcvik hasičů v podmínkách kontaminace chemickými, biologickými a radioaktivními látkami 

   Author: Dörfel Jan; Supervisor: Otřísal Pavel; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   První část práce se zabývá současným stavem jednotek požární ochrany (JPO) a jejich vybavením na události s výskytem chemických, biologických a radioaktivních (CBRN) látek. Popsány jsou JPO, jejich organizační uspořádání, ...