Now showing items 1-1 of 1

  • Radiační mimořádné události a radiologické události v radiodiagnostice 

   Author: Nesejtová Šárka; Supervisor: Pech Petr; Opponent: Rosina Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato práce se zabývá problematikou radiačních mimořádných událostí a radiologických událostí v radiodiagnostice. V teoretické úvodní části jsou stručně popsány vlastnosti ionizujícího záření z fyzikálního hlediska a jeho ...