Now showing items 1-5 of 5

  • Analýza radiových sítí u HZS Středočeského kraje a možnost jejich rekonfigurace v reálných podmínkách HZS Středočeského kraje 

   Author: Hanzlík Jan; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Tato práce si klade za cíl vypracování návrhu možného rozvoje radiových sítí používaných u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zpracování metodiky k jejich efektivnějšímu praktickému využití. Práce by měla ...
  • Analýza rizik veřejně přístupné budovy 

   Author: Synková Lenka; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá identifikací rizik veřejně přístupné budovy. Pro práci byla jako reprezentant těchto budov, s ohledem na její specifika, vybrána soudní budova. Cílem diplomové práce je výběr a identifikace ...
  • Role a postavení Disaster Victim Identification týmů při provádění identifikačních a likvidačních prací na místech hromadných neštěstí v České republice a ostatních státech Evropské unie. 

   Author: Krček Michal; Supervisor: Sokol Miloš; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Abstrakt Tato diplomová práce na téma Role a postavení Disaster Victim Identification týmů při provádění identifikačních a likvidačních prací na místech hromadných neštěstí v České republice a ostatních státech Evropské ...
  • Využití služebních psů v rámci Policie České republiky 

   Author: Strnadová Andrea; Supervisor: Rulc Jiří; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím služebních psů, respektive služební kynologií v rámci Policie České republiky. Zaměřuje se nejen na současný stav problematiky, ale i na vývoj použití v posledních letech. Úvodní ...
  • Využití sociálních sítí v ochraně obyvatelstva 

   Author: Kroužková Denisa; Supervisor: Černý Hynek; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Obsahem diplomové práce je problematika využití sociálních sítí v systému ochrany obyvatelstva. Práce je zaměřena na současný systém ochrany obyvatelstva a možnosti jeho změny v návaznosti na aktuální potřeby a možnosti. ...