Now showing items 1-6 of 6

  • Analýza a komparace znalosti posluchačů lékařských fakult vyšších ročníků o řešení krizových stavů ve zdravotnictví 

   Author: Boháč Matyáš; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Chocholouš Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Cílem této práce bylo analyzovat a porovnat znalosti studentů lékařských fakult ohledně řešení krizových stavů ve zdravotnictví. Soustředili jsme se na znalosti z urgentní medicíny, medicíny katastrof a znalosti základních ...
  • Analýza služebních úrazů u Hasičského záchranného sboru České republiky, rozbor jejich příčin a efekt rekonvalescence 

   Author: Benešová Lucie; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Hrdý Ján
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Hlavním cílem v diplomové práci je zmapovat počet úrazů a jejich příčinu u příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, a to ve Středočeském kraji za roky 2014 - 2017. V diplomové práci jsou popsány osobní ...
  • Analýza současných poznatků o vlivu malých radiačních dávek na lidský organismus 

   Author: Vaňková Jana; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Freitinger Skalická Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Malé dávky ionizujícího záření jsou obecně definovány jako interval od nuly do 100 mSv. Tento rozsah může být přísnější nebo benevolentnější v závislosti na aplikaci ionizujícího záření. Nejvíce otázek ke vztahu dávky a ...
  • Analýza vojenské veterinární služby a její role v integrovaném záchranném systému 

   Author: Říha Pavel; Supervisor: Vopršal Jaromír; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vojenské veterinární služby, která je nedílnou součástí vojenského zdravotnictví Armády České republiky. Teoretická část je zaměřena na zhodnocení současného stavu. Je zde popsána ...
  • Návrh plánu evakuace vybraného zdravotnického zařízení při vzniku mimořádné události s únikem radioaktivních látek 

   Author: Pavlát Petr; Supervisor: Kadlec Linhartová Petra; Opponent: Navrátil Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ionizujícího záření, včetně jednotek a veličin, systémem radiační ochrany a popisem taktiky zásahu JPO při mimořádné radiační události na Klinice nukleární medicíny. Teoretická ...
  • Posouzení současných možností ochrany lůžkových zdravotnických zařízení v České republice proti teroristickým útokům. 

   Author: Brichtová Markéta; Supervisor: Navrátil Leoš; Opponent: Štorek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce pojednává o současných možnostech ochrany lůžkových zdravotnických zařízení v České republice proti teroristickým tokům. V teoretické části práce je popsán terorismus, jeho jednotlivé druhy a také typy ...