Now showing items 1-3 of 3

  • Analýza připravenosti lůžkových zdravotnických zařízení na péči o zraněné cizince při mimořádných událostech či krizových situacích 

   Author: Korelová Tereza; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Šochmanová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem diplomové práce je zjištění současného stavu připravenosti vybraných lůžkových zdravotnických zařízení na péči o zraněné cizince, k jejichž zranění došlo při mi?????mořádné události či krizové situaci. Vybraná lůžková ...
  • Současné trendy ošetřování akutních a chronických radiačních ran 

   Author: Stejskal Jan; Supervisor: Dingová Šliková Martina; Opponent: Dušková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením připravenosti a provázanosti středisek specializované péče o osoby ozářené při radiačních nehodách, krajských zdravotnických zařízení a zdravotnické záchranné služby na ošetření osob ...
  • Vybrané etické aspekty řešení mimořádných události složkami IZS ve zdravotnickém zařízení typu LDN 

   Author: Šibová Veronika; Supervisor: Černík Michal; Opponent: Dingová Šliková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce přináší ucelený pohled na problematiku zásahů složek integrovaného záchranného systému ve zdravotnických zařízeních poskytujících následnou lůžkovou péči pacientům geriatrického věku. Jsou zde popsány etické ...