Now showing items 1-1 of 1

  • Transport postiženého z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR 

   Author: Fojtík Jiří; Supervisor: Bojko Jan; Opponent: Bříza Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vybraných prostředků první pomoci, hlavně se zaměřením na transport pacienta. Diplomová práce se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část je zaměřena na deskripci ...