Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizik zimního stadionu ve Slaném 

   Author: Bakalář Tomáš; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   DP je věnována analýze rizik zimního stadionu ve Slaném a s tím související otázce prevence závažných haváriích podlimitních objektů. Pro začátek byly v práci vymezeny některé základní pojmy vztahující se k prevenci závažných ...