Now showing items 21-40 of 318

  • Využití moderních technologií v preventivně výchovné činnosti v oblasti přípravy obyvatelstva na mimořádné události 

   Author: Nohýnková Eliška; Supervisor: Karafiátová Iva; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce na téma "Využití moderních technologií vpreventivně výchovné činnosti voblasti přípravy obyvatelstva na mimořádné události" je rozdělena na dvě části. Vteoretické části je popsán vývoj ochrany obyvatelstva ...
  • Možnosti poskytování psychosociální pomoci obětem mimořádných událostí Hasičským záchranným sborem v České republice 

   Author: Kabilková Kristýna; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Biedermannová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce pojednává o psychosociální pomoci zasaženým obětem mimořádných událostí ze strany Hasičského záchranného sboru ČR. Obecná část obsahuje definice a odbornou terminologii a teoretické poznatky o psychosociální ...
  • Možnosti a předpoklady efektivní a bezpečné evakuace základní školy 

   Author: Maroušková Petra; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Zeman Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Předmětem diplomové práce jsou možnosti a předpoklady efektivní a bezpečné evakuace základní školy. Tato práce řeší povědomost a erudovanost pedagogických pracovníků na Základní škole vŢihlina mimořádnou událost spojenou ...
  • Využití mapových podkladů a geografického informačního systému při řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému 

   Author: Balásek Petr; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Rous Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tato práce zkoumá využití geografického informačního systému při řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému. Teoretická část je zaměřena na současný stav řešené problematiky, ve které jsou popisovány základní ...
  • Použití sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému při zásahu u dopravní nehody na pozemní komunikaci 

   Author: Kyndlová Klára; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Černý Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Tématemdiplomové práce je Použití sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému u dopravní nehody na pozemní komunikaci. Vteoretické části jsou vymezeny jednotlivé pojmy potřebné a použité pro objasnění řešené ...
  • Úkoly obce s rozšířenou působností k řešení krizových situací nevojenského charakteru: legislativa a současný stav 

   Author: Jurovatá Iveta; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-07)
   Vdiplomové práci jsme se zabývali problémem krizových situací nevojenského charakteru, které jsou, pro obce srozšířenou působností, velkou hrozbou. České republice, v současné době, nejspíše nehrozí žádné vojenské ohrožení. ...
  • Analýza rizik nasazení Traumatýmu České republiky v Nepálu v roce 2015 

   Author: Barešová Kateřina; Supervisor: Rašovská Kateřina; Opponent: Österreicher Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Diplomová práce byla zaměřena na nasazení Traumatýmu České republiky v Nepálu v roce 2015 v rámci provádění záchranných a likvidačních prací po zemětřesení. Cílem práce bylo analyzovat možná rizika nasazení Traumatýmu České ...
  • Možné využití antikonfliktního týmu v rámci typových činností IZS 

   Author: Rusinková Andrea; Supervisor: Agh Karel; Opponent: Ralbovská Dana Rebeka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Diplomová práce je zaměřena na použití AKT Policie ČR v rámci typových činností IZS. Teoretická část popisuje adekvátnost nasazení AKT a jeho hlavní úkoly, obsahuje též rozdíl použití AKT a pořádkové jednotky Policie ČR. ...
  • Analýza geografických nástrojů v krizovém řízení 

   Author: Kopřiva Lubomír; Supervisor: Zelinka Jan; Opponent: Šafr Gustav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-04)
   Diplomová práce ,,Analýza geografických nástrojů v krizovém řízení" popisuje přínos a využitelnost geoinformačních technologií pro potřeby krizového managementu. Teoretická část diplomové práce se věnuje vztahu mezi geografií ...
  • Návrh propagace zařízení autonomní detekce a signalizace na úseku požární ochrany v rámci preventivně výchovné činnosti 

   Author: Saska Kamil; Supervisor: Tilcerová Eleonóra; Opponent: Miklós Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v bytech a rodinných domech mají často velice tragické následky. Každý rok při nich zemřou stovky lidí, zraněny jsou další tisíce osob a způsobené škody dosahují desítek ...
  • Vliv mimořádných a zátěžových situací na psychiku člověka 

   Author: Janků Vendula; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Fajtlová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   ABSTRAKT Obsahem diplomové práce je problematika vlivu mimořádných událostí a krizových situací na psychiku člověka a poskytování psychosociální a posttraumatické péče. Aktuálnost tématu vychází ze současné situace, kdy ...
  • Vliv práce dozorce ve Vězeňské službě na jeho psychiku 

   Author: Levý Petr; Supervisor: Ralbovská Dana Rebeka; Opponent: Hudeček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Diplomová práce je zaměřena na výkon profese dozorce ve Vězeňské službě České republiky a její následný vliv na psychiku člověka, který tuto práci vykonává. Cílem práce je přinést ucelený náhled na problematiku při výkonu ...
  • Možnosti využití flashover kontejnerů pro výcvik hasičů v podmínkách kontaminace chemickými, biologickými a radioaktivními látkami 

   Author: Dörfel Jan; Supervisor: Otřísal Pavel; Opponent: Brádka Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   První část práce se zabývá současným stavem jednotek požární ochrany (JPO) a jejich vybavením na události s výskytem chemických, biologických a radioaktivních (CBRN) látek. Popsány jsou JPO, jejich organizační uspořádání, ...
  • Připravenost Policie České republiky na zásah u dopravní nehody s únikem nebezpečné chemické látky na území města Kladna a v jeho okolí 

   Author: Mach Pavel; Supervisor: Holec Tomáš; Opponent: Hon Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
   Abstrakt: Diplomová práce na téma Připravenost Policie České republiky (dále jen ,,PČR") na zásah u dopravní nehody s únikem nebezpečné chemické látky na území města Kladna a v jeho okolí se zabývá problematikou plnění ...
  • Zpravodajské služby na území České republiky: formy činnosti při získávání informací 

   Author: Ondrovičová Kristýna; Supervisor: Stein Petr; Opponent: Pána Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Diplomová práce je zaměřena na téma rozšiřování oprávnění zpravodajských služeb, konkrétně na možnosti rozšíření oprávnění při získávání informací o policejním oprávnění (předprocesním). V práci se vychází z předpokladu, ...
  • Evakuace osob s omezenou schopností pohybu 

   Author: Lörinczová Monika; Supervisor: Šafr Gustav; Opponent: Havránková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Obsahem diplomové práce je problematika zabývající se objektovou evakuací se zaměřením na zařízení sociální péče, ve kterém se trvale nachází osoby s omezenou schopností pohybu. V teoretické části diplomové práce je ...
  • Divácké násilí jako bezpečnostní riziko 

   Author: Rusňák Pavel; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Cílem této diplomové práce je popis problematiky diváckého násilí v České republice, především na fotbalových stadionech, vymezení pojmu, prohloubení vědomostí, provedení analýzy právních norem a významných událostí spojených ...
  • Analýza radiových sítí u HZS Středočeského kraje a možnost jejich rekonfigurace v reálných podmínkách HZS Středočeského kraje 

   Author: Hanzlík Jan; Supervisor: Mildorf René; Opponent: Navrátil Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-12)
   Tato práce si klade za cíl vypracování návrhu možného rozvoje radiových sítí používaných u Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a zpracování metodiky k jejich efektivnějšímu praktickému využití. Práce by měla ...
  • Úkryty a ochrana obyvatel při mimořádné události 

   Author: Vinš Jiří; Supervisor: Votípka Luboš; Opponent: Rosinová Marika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Obsahem diplomové práce je stav úkrytů pro obyvatele ČR v případě mimořádné události na našem území. Teoretická část definuje bezpečnostní systémy a prvky bezpečnostního systému České republiky, včetně právních direktiv a ...
  • Připravenost krajské hygienické stanice Karlovarského kraje při řešení mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci 

   Author: Vaňová Jiřina; Supervisor: Prokopová Martina; Opponent: Kubátová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Abstrakt Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech je příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví s místní působností v Karlovarském kraji. Při výskytu mimořádné události podléhající ...