Now showing items 1-2 of 1

    The development of image processing,film radiography,memory foils,X-ray imageintensifier,image digitization,X-ray image archiving (1)
    Vývoj zpracování obrazu,filmová radiografie,paměťové fólie,zesilovač rentgenového obrazu,digitalizace obrazu,archivace RTG obrazu (1)