Now showing items 368-387 of 879

   Subject
   IABK,Intraaortální balónková kontrapulzace,Teleflex,Maquet [1]
   ICU [3]
   Implantabilní neuroelektrody,kultivaceneuronů,morfologie materiálu [1]
   Implantable electrodes,cultivation of neurons,morphology of material [1]
   Infračervená okulografie,infračervené záření,nystagmus,sakadický pohyb,IR LED [1]
   Infračervená spektroskopie,Ramanova spektroskopie,FTIR spektroskopie,molekulovévibrace,TiO2,Nicolet,rutil,anatas,brookit,spektrum [1]
   Infrared oculography,infrared radiation,nystagmus,sacadic movement,IR LED [1]
   Infusion devices,infusion pumps,infusion therapy,accuracy [1]
   Infuzní technika,infuzní pumpy,infuzní terapie,přesnost [1]
   inorganic chemistry,educational material [1]
   Inteligentní operační sál, vybavení, zdravotnická technika, FN Motol, neurochirurgie, integrace zdravotnické techniky [1]
   Intelligent operating room, medical equipment, facilities, hospital Motol, neurosurgery, integration of medical devices [1]
   intracranial blood pressure (ICP),invasive blood pressure (IBP),arterial catheter,IBP measuring [1]
   intrakraniální krevní tlak (ICP),invazivní krevní tlak (IBP),arteriální katétr,měření invazivního [1]
   IR imaging systems,IR radiation,black body [1]
   IR zobrazovací systémy,IR záření,absolutněčerné těleso [1]
   IRF,Instrument Response Function,SPAD,Single Photon Avalanche Diode,FCS,Fluorescence Correlation Spectroscopy,FLCS,Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy [1]
   IRF,Instrument Response Function,SPAD,Single Photon Avalanche Diode,FCS,Fluorescenční korelační spektroskopie,FLCS,Časově rozlišená fluorescenční korelační spektroskopie [1]
   izolace DNA,DNA typizace,PCR,elektroforéza,rekombinantní kongenníkmen,Leishmania major,genetický vliv [1]
   JIP [3]