Now showing items 1-1 of 1

  • Automatické určení geometrie horního femuru z digitálních snímků 

   Author: Kiss Ondrej; Supervisor: Hozman Jiří; Opponent: Páta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2008-06-06)
   Minerální hustota kostí měřená pomocí duální rentgenové densitometrie je hlavnímukazatelem rizika zlomenin v proximální části femuru. Ukazuje se však, že společnévyhodnocení minerální hustoty kostí a vlastní geometrie kosti ...