Now showing items 7-26 of 879

   Subject
   absorptiometry,bone geometryto determination [1]
   Accelerometer [1]
   accelerometer,inertial sensor,long-term monitoring,upper limb,activity [1]
   acidobasic equilibrium,buffering capacity,pH,buffer,Henderson-Hasselbalch equation [1]
   acidobazická rovnováha,pufrační kapacita,pH,pufr,Hendersonova-Hasselbalchova rovnice [1]
   activity [1]
   Adaptive optics,wavefront sensor,Shack-Harmann sensor,Linnick interferometer,Radialinterferometer,Lateral interferometer,Curvature sensor,Pyramidal sensor,Correctioncomponents,Deformable mirrors,Segmented Mirror,Memebrane mirror,Bimorph mirrors,Spatial modulator,MEMS mirrors [1]
   Adaptivní optika,Senzor vlnoplochy,Shack-Harmannův senzor,Linnickův interferometr,Radiální střihový interferometr,Laterální střihový interferometr,Senzor zakřivenívlnoplochy,Pyramidální senzor,Korekční prvek,Deformovatelné zrcadlo,Membránovázrcadla,Bimorfní zrcadla,MEMS zrcadla [1]
   Administration of medical devices,computerization,implementation,integration of programming tool,data sources [1]
   Agar phantom,ALBA Hyperthermia,laboratory mouse,numericalelectromagnetic field simulator SEMCAD [1]
   Agarový fantom,ALBA Hyperthemia,laboratorní myš,numerický simulátor elektromagnetického pole SEMCADX [1]
   agnetická rezonance,systémová nefrogenní fibróza,nativní angiografie [1]
   akcelerometr,inerciální senzory,dlouhodobé monitorování,horní končetina,aktivita [1]
   aktivita [1]
   akumulátor [1]
   Alarm,microswitch,hospital bed,mattress,X-ray cassette,webcamera [1]
   Alarm,mikrospínač,nemocniční lůžko,matrace,rentgenová kazeta,webová kamera,Hallova sonda [1]
   An optical data transfer [1]
   analy?za proude?ni? plynu,LifePort Adapter,vysokofrekvenc?ni? tryskovy? ventila?tor,neonatologie [1]
   analysis of gas flow,LifePort Adapter,high-frequency ventilation,neonatology [1]