Now showing items 1-1 of 1

  • Změny polohy nitrooční čočky indukované Nd:YAG kapsulotomií 

   Author: Michaela Králíčková; Supervisor: Fůs Martin; Opponent: Marešová Klára
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Tato práce se věnuje změnám polohy nitrooční čočky po zadní kapsulotomii, která je prováděna pomocí Nd:YAG laseru. Teoretická část práce je rozčleněna na kapitoly, ve kterých je podrobně popsána čočka a katarakta, biochemie ...