Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv stresové zátěže na zrakové funkce 

   Author: Michaela Zárybnická; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato práce se věnuje vlivu stresu a stresové zátěže na změnu zrakových funkcí. V teoretické části práci bylo nejdříve pojednáno o základní anatomické stavbě oka, tedy očnici, oční kouli a přídatných orgánech, následně byla ...