Now showing items 1-2 of 2

  • Standardy optometrického vyšetření v praxi 

   Author: Aleksandra Leiderman; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Bělová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Tento projekt pojednává o standardech vyšetření v optometrické praxi. Úvod projektů se zabývá kompetenci optometristy v České republice a ve světě, potom pojednává o podmínkách nutných k účinnému provedení vyšetření. Dále ...
  • Vliv stresové zátěže na zrakové funkce 

   Author: Michaela Zárybnická; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
   Tato práce se věnuje vlivu stresu a stresové zátěže na změnu zrakových funkcí. V teoretické části práci bylo nejdříve pojednáno o základní anatomické stavbě oka, tedy očnici, oční kouli a přídatných orgánech, následně byla ...