Now showing items 1-1 of 1

  • Refrakční deficit a jeho určení v závislosti na zrakové ostrosti klienta 

   Author: Drachovská Tereza; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Vymyslický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   V této bakalářské práci jsou popsány základní refrakční vady, principy jejich vyšetření a korekce a dále pak to, jak se projevují. Následně jsou zde zmíněny základní poznatky týkající se zrakové ostrosti a refrakčního ...