Now showing items 1-2 of 2

  • Parametry individuální čtecí vzdálenosti 

   Author: Barbora Vaňková; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Vaňharová Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Práce poukazuje na závislost mezi tělesnou výškou a čtecí vzdáleností tištěného textu (Jaegerova tabulka) a mobilního telefonu. Výzkumu se zúčastnilo celkem 88 osob ve věku 16 - 82 let. Probandi byli rozděleni podle pohlaví ...
  • Vliv čtecí vzdálenosti na výslednou adici 

   Author: Michaela Pelikánová; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Kulhavá Lada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou presbyopie a její korekce. Na začátku se práce zaměřuje na charakteristiku pojmu akomodace, jejího mechanismu, jejími poruchami a teoriemi akomodace. Dále je popsána presbyopie, ...