Now showing items 1-1 of 1

  • Srovnání interakce čočka - rohovka na vybraném vzorku kontaktních čoček při objektivním i subjektivním hodnocení 

   Author: Kateřina Malá; Supervisor: Michálek Jiří; Opponent: Cendelín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Práce se zabývá porovnáním subjektivních pocitů během aplikace kontaktních čoček, po jejich objektivním zhodnocení. Ke zpracování tohoto tématu mě, vedly i mé osobní zkušenosti, jako nositelky kontaktních čoček. Teoretická ...