Now showing items 1-1 of 1

  • Snížení zrakové ostrosti při využití prizmatické korekce 

   Author: Kateřina Škachová; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Brázdilová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Předmětem bakalářské práce je problematika využití prizmat při možnostech řešení šilhání či jiných binokulárních anomálií. Úvodní kapitoly jsou věnovány podstatě binokulárního vidění, jeho teorie, podmínkám a vývoje. V ...