Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv monokulárního zamlžení na výsledky vyšetření oční dominance 

   Author: Adéla Stříteská; Supervisor: Kučera Přemysl; Opponent: Srovnalová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Bakalářská práce zpracovává téma zabývající se oční dominancí. Oční dominance je definována jako tendence preferovat vizuální vstup jednoho oka před druhým. Určení oční dominance je důležité nejenom z pohledu oftalmologie ...