Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv opilosti na zrakové funkce 

   Author: Denisa Radová; Supervisor: Urzová Jana; Opponent: Kymplová Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Práce je věnována vlivu alkoholu na zrakové funkce člověka. Pro lepší pochopení zkoumané problematiky je zahrnuta mimo obecnou anatomii oka také teorie týkající se binokulárního vidění, akomodace, konvergence či vlivu ...