Now showing items 1-2 of 2

  • Efekt očních cvičení při řešení refrakčních vad 

   Author: Kristýna Březinová; Supervisor: Hlaváček Jakub; Opponent: Hrežík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Cílem práce je teoreticky i prakticky zjistit, zda mohou mít oční cviky pozitivní přínos na lidský zrak. Práce se zabývá konkrétními očními cviky a jejich účinností. Jsou popsány teorie a metody, z nichž dané cviky vychází, ...
  • Vhodnost aplikace metody monovision u presbyopických pacientů 

   Author: Kateřina Krotká; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Hloušková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
   Hlavním bodem bakalářské práce s názvem ,,Vhodnost aplikace metody monovision u presbyopických pacientů" je metoda monovision. Kapitoly v teoretické části jsou zaměřeny na presbyopii, akomodaci a oční dominanci. V závěrečné ...