Now showing items 1-1 of 1

  • Metody vyšetření zraku řidičů a jejich porovnávání 

   Author: Šimůnek Jan; Supervisor: Žáková Markéta; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce řeší otázku kvality měření zraku u vybrané skupiny řidičů motorových vozidel. Cílem práce je porovnat naměřené výsledky probandů na přístroji Visiotest s výsledky vlastního měření jinými speciálními testy ...