Now showing items 1-1 of 1

  • Přínos navigačního systému pro umístění rohovkových řezů a otevření předního pouzdra v chirurgii katarakty 

   Author: Závětová Hana; Supervisor: Pitrová Šárka; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se skládá z teoretické a experimentální části. Teoretická část objasňuje problematiku katarakty. Popisuje operaci katarakty tzv. ultrazvukovou fakoemulzifikací. Jsou zaznamenány komplexní kroky od anestezie, ...