Now showing items 1-1 of 1

  • Výskyt vergenčních vad v populaci 

   Author: Tesařová Tereza; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Zemanová Romana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá problematikou vergenčních vad. V úvodních kapitolách zmiňuje anatomii senzorické a motorické části oka, zabývá se očními pohyby monokulárními a binokulárními, motilitou bulbů a popisuje jednotlivé ...