Now showing items 1-1 of 1

  • Tloušťka vrstvy gangliových buněk sítnice u vysokého nitroočního tlaku 

   Author: Hrbková Eva; Supervisor: Lešták Ján; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-19)
   Bakalářská práce se nazývá Tloušťka vrstvy gangliových buněk u vysokého nitroočního tlaku. Práce obsahuje tři části. První část zahrnuje informace o anatomii a fyziologii sítnice. Anatomie a fyziologie rozebírá vrstvy ...