Now showing items 1-1 of 1

  • Výskyt a vývoj refrakčních vad u dětských pacientů sledovaných v běžné oftalmologické ordinaci 

   Author: Kryštof Košťák; Supervisor: Mahelková Gabriela; Opponent: Brůnová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Práce pojednává o vývoji oka. V úvodních kapitolách je popsána embryogeneze jednotlivých struktur (čočky, rohovky, sítnice a sklivce). Dále jsou popsány základní refrakční vady oka, konkrétně krátkozrakost, dalekozrakost ...