Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv předchozí operace katarakty na hustotu endotelu rohovky u zemřelých dárců rohovkové tkáně 

   Author: Staňková Tereza; Supervisor: Král Jakub; Opponent: Hlaváček Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá vlivem operace katarakty na hustotu endotelových buněk rohovky. V teoretické části je stručně popsána anatomie a fyziologie rohovky a její základní parametry. V práci je dále zmíněná operace katarakty. ...