Now showing items 1-1 of 1

  • Význam randomizace při měření defokusační křivky 

   Author: Michaela Balšánková; Supervisor: Palkovičová Eliška; Opponent: Němcová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato práce je zaměřena na zpracování problematiky defokusační křivky. Cílem práce bylo zjistit a demonstrovat vliv randomizace na měření zrakové ostrosti pro sestrojení defokusační křivky. V teoretické části se práce věnuje ...