Now showing items 1-2 of 1

    Dopravní nehoda,pasivní bezpečnost silnic,celospolečenská ztráta,dopravně bezpečnostní deficit,Jihočeský kraj,Ústecký kraj (1)
    Traffic accident,passive road safety,society loss,traffic safety deficit,South Bohemians,Usti Regions (1)