Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti zavádění technologií na odhalování nezákonného rušení GNSS signálu v ČR 

   Author: Vodičková Kristýna; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato práce se zabývá problematikou nezákonného rušení GNSS signálu v prostředí kritické infrastruktury. V prvé řadě je věnována pozornost teorii rušení GNSS signálu, zahrnující typy rušení včetně interních a externích vlivů ...