Now showing items 1-1 of 1

    • Vzdušný prostor volných tratí FRA 

      Author: Kraus Jakub; Supervisor: Nohava Zdeněk; Opponent: Pleninger Stanislav
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)