Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování poptávky po letecké přepravě ve stochastické dopravní síti 

   Author: Jonáková Lenka; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Tato práce si klade za cíl vytvořit spolehlivý model poptávky po letecké přepravě a následně ohodnotit přiměřenost implementované metody. Vzhledem ke stochastické povaze dané problematiky jsou pro řešení využity metody ...