Now showing items 1-1 of 1

  • Integrovaný sběr a zpracování bezpečnostních dat v organizacích údržby letadel 

   Author: Szentkeresztiová Katarína; Supervisor: Plos Vladimír; Opponent: Janeček Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Tato práce je studií o integrovaném sběru a zpracování bezpečnostních dat pro organizace údržby letadel. Klíčovým prvkem shromažďování a zpracování bezpečnostních dat obecně je jasně definovaná taxonomie. Z tohoto důvodu ...