Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza rizik v letecké dopravě z pohledu regulátora 

   Author: Žižkovská Aneta; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Havlová Jiřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce popisuje základní metody k hodnocení rizik, aktuální bezpečnostní problémy získané z dat poskytnutých Úřadem civilního letectví. V práci je dále pro-vedeno porovnání pořadí závažnosti faktorů pomocí metody ...