Now showing items 1-3 of 3

  • Létání podle přístrojů v neřízeném vzdušném prostoru 

   Author: Ľubomír Kohút; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Témou tejto práce je lietanie podľa prístrojov v neriadených vzdušných priestoroch. Práca je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola pojednáva vo všeobecnosti o vzdušnom priestore. Nachádzajú sa tú základne ...
  • Postup ověření vhodnosti využití přehledové informace na stanovištích AFIS 

   Author: Patrik Stavař; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Štumper Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem současného stavu letectví se zaměřením na neřízená letiště. Popisuje práva a povinnosti dispečerů AFIS, řeší místa, kde je možné zavést přehledový systém. V rámci vyhledávání vhodných ...
  • Využitelnost přiblížení PinS pro lety HEMS 

   Author: Tomáš Komínek; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Kontriková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Využitelnost přiblížení PinS pro lety HEMS" je popsat princip nepřesného přístrojového přiblížení PinS (Point in Space), dále pak představit provozní postupy letecké záchranné služby při letech ...